Zygmunt Ferdek
Jerzmanowice 79

tel. kom: 605 467 892
tel./fax.: (12) 389 53 95

 
gm. Jerzmanowice-

Przeginia
woj. małopolskie

 

napisz do nas

 

Prosimy o kontakt telefoniczny ponieważ poczta jest sprawdzana raz w miesiącu.

 

  

Zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej

 - zwiedzanie z przewodnikiem dyżurującym przy jaskini.

 

Ceny biletów:

 » bilet normalny - 10 zł

 » bilet ulgowy - 7 zł

  

Historia Jaskini

 

Już w XIX wieku ze względu na wypełnisko i odchody nietoperzy, prowadzono eksploatację przemysłową tej groty. Kiedy w latach 1872 - 1879 O. Grube wydobywał nawóz z jaskini, natrafił na 4.000 kłów niedźwiedzia jaskiniowego. Jeszcze dziś przy odrobinie szczęścia można taki kieł znaleźć. 

 

Jaskinia już dwa razy stanowiła scenografię filmów fabularnych. Po raz pierwszy do Nietoperzowej ekipa filmowa zawitała w 1995r., kręcono wtedy "Legendę o Świętym Mikołaju". Dwa lata minęły i 5 listopada 1997r. Jerzy Hoffman nakręcił w jaskini scenę do filmu "Ogniem i Mieczem". 

 

    

  

Jaskinia Nietoperzowa znajduje się w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zwana była także Jerzmanowicką, Księżą lub Białą. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionych szczątków kopalnych i współcześnie żyjących nietoperzy. Jaskinia usytuowana jest w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. Położona 447m n.p.m. ma 306m długości. Jest jedną z największych jaskiń Jury Krakowskiej. 

 

Na uwagę zasługuje wodospad naciekowy w początkowej części jaskini oraz liczne kotły wirowe na stropie w głębszych jej częściach. 

 

Pisana historia jaskini sięga pierwszej połowy XIX w. Już w 1841 roku A. Grabowski, po zwiedzeniu tej jaskini, wspomina o wcześniejszym wybieraniu namuliska, używanego jako nawóz. Przemysłowa eksploatacja, prowadzona z ramienia Górnośląskiego Urzędu Górniczego przez O. Grube'go w latach 1872-1879, w znacznym stopniu zniszczyła pierwotne osady jaskini.

 

Pierwsze poszukiwania przeprowadził tu w roku 1871 hrabia Jan Zawisza, właściciel Doliny Ojcowskiej, znajdując liczne zabytki archeologiczne i kości zwierzęce. W czasie gospodarczej eksploatacji namuliska nadzór archeologiczny sprawował F. Römer, które zebrane zabytki przekazał do muzeum wrocławskiego. W roku 1918, gdy pierwszym prywatnym właścicielem był Antoni Ferdek, przewodnik po Ojcowie, badania w pobliżu wejścia do jaskini przeprowadził Leon Kozłowski.

 

Systematyczne i metodyczne badania archeologiczne zostały podjęte po II Wojnie Światowej i przeprowadzone przez Waldemara Chmielewskiego w latach 1956-1963.

 

Z punktu widzenia archeologicznego Jaskinia Nietoperzowa znana jest przede wszystkim jako stanowisko górnopaleolityczne datowane na 38 000 lat wstecz, będące obozowiskiem łowców niedźwiedzia jaskiniowego. Łowcy jerzmanowscy byli przedstawicielami grup ludzkich, określanych już jako HOMO SAPIENS (człowiek myślący). Byli twórcami odkrytych tu m.in. krzemiennych grotów i oszczepów reprezentujących tak zwana KULTURĘ JERZMANOWICKĄ.

 

W trakcie wykopalisk natrafiono także na fragmenty naczyń glinianych, narzędzia kamienne, krzemienne oraz kości pozostawione przez grupy ludzkie, odwiedzające jaskinię w następnych epokach - od neolitu do średniowiecza (od 4500 p.n.e. do XIII w. naszej ery).

 

W poziomach archeologicznych jaskini odkryto również kości i zęby zwierzęce, głównie niedźwiedzia (4000 kłów), jak też hieny jaskiniowej, lwa jaskiniowego, borsuka, mamuta, żubra pierwotnego, nosorożca włochatego, renifera, konia oraz drobnych gryzoni, ptaków i ryb.


BIBLIOGRAFIA:

 » W. Chmielewski Civilisation de Jerzmanowice Wrocław-Warszawa-Kraków 1961

 » E.Rook Osadnictwo neolityczne w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, "Materiały Archeologiczne" t.XX Kraków 1980

 » E. Chochorowska, A. Dagnan-Ginter Najstarsze ślady pobytu człowieka na Jurze Krakowskiej (starsza i środkowa epoka kamienia), Pradzieje i Średniowiecze" Kraków 1995

 » M. Szelerewicz, A. Górny Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Warszawa-Kraków 1986


 

   

Naszą jaskinię zamieszkuje rzadki pająk META MENARDI (występuje tylko w jakiniach!).

 

.:.

Największa sala posiada gilotynę. Przesąd mówi, że spadnie na niewierną żonę
.:.

Wnętrze jaskini stanowiło plan do scen dwóch filmów fabularnych: "Legenda o św. Mikołaju" i "Ogniem i mieczem"
.:.

W niedalekiej sąsiedniej jaskini - ŁABAJOWEJ - kręcono sceny do filmu: "Neandertalczyk"
.:.

Gośćmi naszej jaskini bywają - niedźwiedź jaskiniowy i neandertalczyk
.:.

Serce nietoperza w czasie hibernacji pracuje bardzo wolno - kilka uderzeń na minutę. W czasie lotu natomiast, liczba uderzeń dochodzi do tysiąca.
.:.

Jeśli pragniesz poznać różnicę między stalaktytem, stalagmitem i stalagnatem musisz odwiedzić
NIETOPERZOWĄ

.:.

 

 


strona ta chroniona jest prawem autorskim
Copyright © | made by Ojcow.pl